dav

Party News!!!! – La festa de l’arribada!!!!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

We’re having a walk-to-the-finish-line party, and you’re invited to join us!

Mark it on your calendar: Barcelona arrival, Saturday, June 29, 2019!

* * * *

Fem una festa d’arribada, i us convidem a acompanyar-nos.

Marqueu-lo al vostre calendari: Arribada a Barcelona, el ​​dissabte 29 de juny de 2019!

English version

We still have a few hundred kilometers left to walk, but it’s safe to say, it’s almost time to celebrate! If we squint really hard from where we are standing in France, we can almost see Catalonia and Barcelona! Yeah!

Assuming everything goes well, that our health holds up and the weather is good to us, we plan to walk into Barcelona on Saturday, June 29.

We’ll post more details as a we get closer,  but our idea is to have a walk-to-the-finish-line party! Hope you’ll join us.

It will look something like this:

* 8 a.m. sharp, June 29, we’ll start from Montgat Nord’s train station, a coastal town about 15 kilometers north of Barcelona, easily reachable by train from the Sants or Plaça Catalunya train stations. We’ll continue south along the sea.

* About 10 a.m., we will start our 10-kilometer-countdown. Meeting point, yet to be determined.

* About noon, we probably will stop somewhere along the beach and have a light lunch at a spot yet to be determined.

* About 1 or 1:30 p.m., we’ll start our last 5 kilometers from somewhere on the beach to Barcelona’s city center.

* Around 2:30-3 p.m., we will arrive to Barcelona’s Palau de la Música Catalana, a very special spot for us and our official Bangkok Barcelona on Foot finish line. We’ll take photos and hug our families and friends.

* Just before 4 p.m., we will walk a few blocks from the Palau de la Música Catalana to La Casa dels Entremesos,  Pl. Beates 2, in the Ciutat Vella neighborhood of Barcelona.

* From 4:15-4:45 p.m., we will have a brief press conference and an open/public question-answer session. (If anyone with some tech-know-how is willing to help us on-site, we would love to live-stream the press conference and have some way our friends and family from around the world can join the party virtually and call in to say hello. Any volunteers?)

* At 5 p.m., we break open the cava, turn up the music and dance a little happy dance, until about 7:30 p.m., when we call it a wrap.

La Casa dels Entremesos

While the Palau de la Música Catalana, the city’s beautiful and iconic music hall, has always been the spot where we knew we would officially finish the walk, we wanted our celebration party to reflect more of what we found along the way: Someplace where culture, tradition and community intersect;  someplace fun, curious, a hidden gem waiting to be found, and someplace that welcomes everyone.

During our last winter break, we started to look for this place. A staff member at a civic center we visited suggested La Casa dels Entremesos, which we liked immediately.

Entremesos, in Catalan, literally means “between months,” but it’s used more frequently to mean “appetizers.” In this case, La Casa dels Entremesos is the house where giants live in between festivals and performances.

Giants, beasts, and big heads, known as gegants, bèsties and capgrossos in Catalan, have been part of Catalan festivals for centuries. In my own personal history, they are one of my first memories of Barcelona. I remember watching them as a tourist in 2003, spellbound, as they danced their way down the city center’s narrow streets during La Mercè festival, the same festival, the same year, I met Lluís.

La Casa dels Entremesos takes its name from the place that was established in 1439 for the maintenance and preservation of the giants used in Barcelona’s festivals. Today, it’s not only home to some of Barcelona’s giants, but also serves as a civic center offering workshops, courses, conferences, concerts, and exhibitions.

It’s a place where tradition, history, creativity, and community come together.  It’s the place where we will come together to mark a journey that once was only a dream, toast the +15,500-kilometer (+9,631-milles) route that took us through new and fascinating places, and honor the giants living within all of us, waiting for their next chance to dance in the world.

* * * *

Catalan version

Encara ens resten uns quants centenars de quilòmetres per caminar, però per variar, ens arrisquem un xic, doncs considerem que ja és hora de pensar en l’arribada i la celebració! Si mirem amb molta intensitat des d’on som a França, gairebé podem veure Catalunya i Barcelona! Sí!

Suposant que tot va bé, que la nostra salut ens respecta i el temps és suficientment bó per nosaltres, tenim previst arribar a Barcelona el dissabte 29 de juny.

Publicarem els detalls més endavant, però la nostra idea és celebrar l’arribada al llarg de l’última etapa d’aquesta llarguíssima aventura! Esperem que us animeu a  acompanyar-nos.

L’etapa i dia, pinten així:

* A les 8h del 29 de juny, començarem des de l’estació de tren de Montgat Nord, ciutat costanera a uns 15 quilòmetres al nord de Barcelona, ​​fàcilment accessible amb tren des de les estacions de tren de Sants o Plaça Catalunya. Continuarem cap al sud pel mar.

* Aproximadament a les 10 hores del matí, començarem el nostre compte enrere amb els darrers 10 quilòmetres. Punt de trobada, pendent de determinar.

* Al voltant del migdia, probablement pararem en algun lloc de la platja per fer un dinar lleuger a un indret, pendent de determinar.

* Aproximadament a les 13h o les 13:30h, començarem els darrers 5 quilòmetres des d’alguna part de la platja, fins al centre de Barcelona.

* Al voltant de les 14:30-15h:00, arribarem al Palau de la Música Catalana de Barcelona, ​​un indret molt especial per a nosaltres i el nostre punt d’arribada ‘oficial’ a Barcelona. Serà el moment de fer moltes fotos i d’abraçar-se amb les nostres famílies i amics.

* Poc abans de les 16h, anirem a molts pocs carrers del Palau de la Música Catalana fins a La Casa dels Entremesos, Pl. Beates 2, al barri de Ciutat Vella de Barcelona.

* A partir de les 16:15- 16:45h farem una petita roda de premsa i una sessió de preguntes-respostes obertes / públiques.

* A les 17h, obrirem el cava, posarem música i ballarem plens de joia i felicitat, fins a les 19.30h, quan donarem la celebració per finalitzada.

La Casa dels Entremesos

Mentre que el Palau de la Música Catalana, el preciós i icònic temple de música de la ciutat, ha estat sempre el lloc on sabíem que acabaríem oficialment la nostra aventura, a l’hora de la celebració hem preferit que l’indret escollit reflectís més el que hem  trobat durant mesos i anys al llarg del camí: un lloc on la cultura, la tradició i la comunitat es creuen; un lloc divertit, curiós, una joia amagada dins la gran i estimada ciutat, un lloc que acull a tothom.

Durant el nostre darrer descans d’hivern, vam començar a buscar aquest lloc. Després de moltes voltes i visites, finalment vàrem trobar La Casa dels Entremesos, que ens va agradar immediatament.

Entremesos, en català, significa literalment “entre mesos”, però s’utilitza amb més freqüència com “aperitius”. En aquest cas, La Casa dels Entremesos és la casa on viuen els gegants entre festivals i espectacles.

Gegants, bèsties i capgrossos han format part dels festivals catalans des de fa segles. En la meva història personal (Jenn), són un dels meus primers records de Barcelona. Recordo que els vaig veure com a turista el 2003 mentre ballaven pels carrers estrets del centre de la ciutat durant la festa de la Mercè: el mateix festival, el mateix any, que vaig conèixer en Lluís.

La Casa dels Entremesos rep el nom del lloc establert el 1439 pel manteniment i la conservació dels gegants utilitzats als festivals de Barcelona. Avui, no només és casa d’alguns dels gegants de Barcelona, ​​sinó que també és un centre cívic que ofereix tallers, cursos, conferències, concerts i exposicions.

És un lloc on la tradició, la història, la creativitat i la comunitat s’uneixen. És el lloc on ens reunirem per celebrar un viatge que abans només era un somni massa esbojarrat, per acabar el recorregut de +15.500 quilòmetres que ens ha portat a través de llocs nous i fascinants, i també serà l’indret on podrem honorar els gegants que viuen dins  tots nosaltres esperant la seva pròxima oportunitat per ballar pel món.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>