Política de galetes (cookies)

Política de galetes (cookies)
Una galeta (cookie) és un petit fitxer de text que s’emmagatzema al seu navegador quan visita qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la pagina web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les galetes acostumen a emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’un, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats. Sense galetes els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien reduïts notablement. Si vostè desitja consultar més informació sobre què son les galetes, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc, li preguem segueixi aquest enllaç.
 
Política de galetes (cookies) emprades a aquesta pàgina web
Seguint directrius legals de protecció de dades precedim a detallar el us de galetes que fa aquesta pàgina web amb la finalitat d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.
Aquesta pàgina web utilitza les següents galetes pròpies:
. Galetes de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam.
Aquesta pàgina web utilitza les següents galetes de tercers:
. Google Analytics: Emmagatzema galetes per a poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de visites de la web. En visitar aquesta web està consentint el tractament de informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google.
. Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes per que vostè pugui punxar els botons del tipus ‘m’agrada o compartir’.
 
Desactivació o eliminació de les galetes (cookies)
En qualsevol moment vostè podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquesta pàgina web. Aquestes accions es duran a terme de manera diferent en funció del navegador que estigui utilitzant. Aquí li facilitem la guia ràpida pels navegadors més populars
 
Notes addicionals
En qualsevol moment vostè podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquesta pàgina web. 
. Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats a aquesta política de galetes (cookies).
. Els navegadors web son eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc ha de fer prevaldre el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors. 
. En alguns casos és necessari instal·lar galetes per que el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes. 
. En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en servidors situats als Estats Units d’Amèrica i es compromet a no compartir-les amb tercers, excepte en els casos en que sigui necessari pel funcionament del sistema o quan la llei obligui a tal efecte. Segons Google, no emmagatzema la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida al Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a la normativa europea. Pot consultar informació detallada respecte a aquest punt al següent enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dona a les galetes, adjuntem aquest altre enllaç.
. Per a qualsevol dubte o consulta respecte a aquesta política de galetes (cookies) no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de la secció de contacte.
 
 
———————————————
 
 
Política de cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son lascookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija a este enlace.
 
Cookies utilizadas en esta página web
Siguiendo las directrices legales de protección de datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:  

. Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:  

. Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.  

. Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de las cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.
 
Notas adicionales
. Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.   
. Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.   
. En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.   
. En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.  
. Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.
 Translate this page here.

Us de les galetes (cookies) - Aquesta pàgina web utilitza galetes (cookies). Si continua navegant accepta el seu l'ús i la nostra política de galetes

Cookies Usage - This website uses cookies. If you continue browsing, you accept our cookie policy

Uso de cookies - Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando, acepta su uso y nuestra política de cookies

ACEPTAR